Pentru societăţile comerciale cu capital privat

-Consultanţă în elaborarea programelor interne pentru protecţia firmei sub raport procedural, fizic şi cu privire la personal, în baza legii;
-Consultanţă în organizarea structurilor interne de securitate ale firmei, precum şi în instruirea personalului din cadrul acestora;
-Verificări cu privire la starea de loialitate si corectitudine a angajaţilor firmei sub raportul:
îndeplinirii sarcinilor profesionale specificate în fişa postului;
modului în care se respectă secretul profesional;
modului în care acţionează sau nu pentru promovarea imaginii firmei.
-Verificări cu privire la măsura în care candidaţii la angajare sunt compatibili cu cerinţele posturilor pe care urmează să le ocupe;
-Verificări cu privire la viitorii parteneri de afaceri, persoane fizice / juridice, sub raportul:
bonităţii şi solvabilităţii acestora;
seriozităţii şi corectitudii în îndeplinirea obligaţiilor asumate în contract;
asigurarea împotriva riscurilor, când s-a livrat sau urmează sa fie livrată o cantitate de marfă;
manoperelor ascunse, contrare legilor specifice în domeniu;
intenţiilor si operaţiunilor de înstrăinare a unor bunuri pentru diminuarea patrimoniului şi neonorarea obligaţiilor contractuale asumate când ajung în stare de insolvenţă / faliment;
concurenţei neloiale.
-Obţinerea de date necesare şi elemente doveditoare cu privire la oportunitatea încheierii unor contracte sau desfăşurării unor activităţi cu / sau în folosul unor persoane;
-Activităţi specifice în scopul identificării unor persoane suspecte de iniţiere / pregătire / săvârşire a unor acte ce pot constitui prejudicii aduse intereselor societăţilor comerciale;
-Depistarea de bunuri în litigiu, ascunse sau înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părţi;
-Depistarea de persoane care recurg la ameninţări sau acţiuni de intimidare în scopul atingerii unui interes oneros;
-Depistarea de persoane care pot depune mărturii în instanţă privind acte, fapte sau împrejurări de interes;
-Obţinerea unor date / documente ce pot fi folosite în sfera instanţelor civile sau pentru stabilirea unui interes legal;
-Alte activităţi ce nu sunt de competenţa exclusivă a organelor specializate de stat.

VREI SA DESCOPERI ADEVARUL?

contacteaza-ne chiar acum