Servicii detectivi pentru persoane fizice

opţiunea dv pentru un anumit serviciu enumerat, pe care doriţi să-l analizam în folosul companiei dv sau a terţilor, va fi tratată cu seriozitate şi profesionalism

Verificări complexe asupra unor aspecte de ordin personal şi familial privind:
-conduita şi moralitatea publică a viitorului soţ / soţie, ginere / noră;
-situaţia copiilor care urmează a fi înfiaţi şi a familiilor acestora;
-fidelitatea soţului / soţiei;
-comportamentul, anturajul şi preocupările ascunse ale copiilor;
-statutul patrimonial al viitorului sau actualului soţ / soţie;
-litigiile patrimoniale dintre aceştia, în caz de divorţ;
-situaţia copiilor ce urmează să fie încredinţaţi unuia dintre soţi, ulterior divorţului.

Verificări cu privire la persoanele dispărute de la domiciliu;

Identificarea unor rude sau persoane din cercul intim despre care solicitantul nu mai cunoaşte nimic de foarte mult timp;

Depistarea de bunuri ascunse sau înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unor părţi în litigiu;

Depistarea de persoane care recurg la ameniţări sau acţiuni de intimidare în scopul atingerii unor interese personale;

Obţinerea de date şi documente cu privire la:
-stabilirea filiaţiei, când persoana în cauza nu îşi cunoaşte părinţii;
-gradul de rudenie dintre anumite persoane;
-drepturile şi obligaţiile de participare la masa succesorală;
-drepturile şi obligaţiile soţilor cu privire la patrimoniul comun, în caz de partaj;
-investiţiile realizate cu privire la un bun mobil / imobil aflat în litigiu;
-documente care să fie folosite în instanţă pentru declararea judecătorească -a dispariţiei unei persoane sau morţii acesteia, pentru deschiderea succesiunii şi stingerea obligaţiilor către creditori;
-alte activităţi care nu sunt de competenţa exclusivă a organelor din structurile specializate de stat;

Investigatii

SC CMT CONFIDENT AGENCY SRL

Tarifele serviciilor practicate în cadrul societăţii noastre sunt stabilite în functie de gradul de complexitate şi durata contactului, în lei / euro şi nu includ TVA. Acestea pot fi negociate şi vor fi achitate în ziua facturării.
In final, orice răspuns la prezenta oferta ne onorează. Opţiunea dumneavoastră pentru un anumit serviciu enumerat, pe care doriţi să-l analizam în folosul companiei dumneavoastră sau a terţilor, va fi tratată cu seriozitate şi profesionalism.